logo

© Oudheidkundig Genootschap Oud-Quadyckfeed-image Feed Entries
Home
Oud-Quadyck
29 maart 2017: Jaarvergadering en lezing Kwadijkers naar zee

Woensdag 29 maart aanstaande houdt Oud-Quadyck haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk van Kwadijk. Na de vergadering is een pauze en daarna vervolgen we ons programma met de interessante lezing Kwadijkers naar zee door historicus Jaap Haag. Net als heel Waterland telde ook het kleine Kwadijk in de 16de en 17de eeuw nogal wat zeelieden. Een enkele is beroemd geworden, zoals Jan Dignumsz, die als schipper deelnam aan de eerste Nederlandse ‘schipvaart’ naar Indië (1595-1597) en naar wie in Kwadijk een straat vernoemd is. Veel Kwadijker zeelieden kwamen echter niet zo ver. Verreweg de meeste voeren als schipper of bemanningslid naar de Oostzee en naar zuidwest Europa (Frankrijk en Portugal). Daarnaast waren er nog een aantal die tot in de Middellandse zee kwamen (wat gevaarlijk was, want nogal wat schepen werden door de Barbarijse zeerovers gekaapt en hun bemanningen als slaaf in Algiers, Tanger of Tunis verkocht) terwijl er ook Kwadijker zeelieden aanmonsterden op een VOC schip of dienden op de oorlogsvloot. Maar dat waren er niet zo veel en op walvisvaart ging slechts een enkeling. In de 18de eeuw nam het aantal zeelieden uit Kwadijk sterk af en in de 19de eeuw was er nauwelijks nog een Kwadijker die voor een bestaan op zee koos.

In zijn lezing zal Jaap Haag trachten de Kwadijker zeelieden op het spoor te komen: wie ze waren, wat hen naar zee deed gaan, waarheen ze voeren, wat voor schepen ze bemanden en welke vracht vervoerd werd. Ook komt het leven en werken aan boord aan de orde en zal iets verteld worden over de Zeevarende Beurs van Kwadijk, een oude verzekering voor zeelieden.

Datum: Woensdag 29 maart 2017

Aanvang ledenvergadering: 19.30 uur
Aanvang presentatie Kwadijkers naar zee: 20.30 uur

 


 
Documentaire Ruilverkaveling en Streekverbetering Zeevang op DVD

De documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering in de Zeevang omstreeks 1960 is een groot succes geworden.  De vertoning hiervan trok zonder uitzondering volle zalen in de Zeevangsdorpen en leverde veel vraag op naar de DVD. Wat toen nog niet mogelijk was, kan nu wél: de DVD is inmiddels te koop voor de prijs van 10 Euro. De verzendkosten bedragen 4 Euro per DVD. De DVD is ook te bestellen bij onze vereniging. Hebt u belangstelling? Maak dan het verschuldigde bedrag over op rekening rek.nr NL37RABO0354117580 van Oud-Quadyck onder vermelding van "DVD Ruilverkaveling" en uw adresgegevens. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de DVD dan toegezonden. Hebt u vragen? Mailt u ons dan even via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Film Kwadijk rond de eeuwwisseling op DVD te koop

De meest recente dorpsfilm Kwadijk rond de eeuwwisseling is te koop op DVD. Daarmee is de serie compleet: drie prachtige films over Kwadijk die de ontwikkelingen en veranderingen van dorp en bewoners laten zien. Deze dubbele DVD kost 12,50, exclusief verzendkosten. Er is momenteel een beperkte oplage beschikbaar. Heeft u interesse? Reserveert u dan per e-mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. even om teleurstelling te voorkomen. Zo nodig realiseren wij een nieuwe oplage. De andere twee films zijn ook nog te koop evenals het boek Van Quadyck naar Kwadijk over de geschiedenis van ons dorp vanaf de ontginning in de middeleeuwen tot vandaag de dag.

Bezoekt u onze avond in de kerk op 20 november aanstaande? Ook dan kunt u DVD's en/of boek kopen of bestellen.

Prijslijst, exclusief verzendkosten (afhankelijk van bestelling):

  • DVD Dorpsfilm Kwadijk rond de eeuwwisseling: 12,50;
  • DVD Dorpsfilm Kwadijk 1975: 10,00;
  • DVD Dorpsfilm Kwadijk  en Middelie 1953: 10,00;
  • Boek Van Quadyck naar Kwadijk: 21,50.
 
Boek Van Quadyck naar Kwadijk

In september 2013 verscheen, in het kader van het vijftigjarig bestaand van de vereniging, het boek Van Quadyck naar Kwadijk. Ongeveer twee jaar is Oud-Quadyck er mee bezig geweest. Verschillende leden hebben onderzoek gedaan, geschreven, gefotografeerd, geinterviewd en sponsors gezocht. Dankzij sponsoring en vele voorintekenaren is het boek maar liefst 176 pagina's dik geworden en volledig in kleur uitgegeven.


Van Quadyck naar Kwadijk is uitgegeven door Stichting Uitgeverij Noord-Holland in Wormer; de grafische vormgeving is verzorgd door Thirza Peppelenbos van aaa-design, eveneens in Wormer. Het boek kost € 21,50 (exclusief eventuele verzendkosten) en kan worden besteld bij Oud-Quadyck via onze website of telefonisch via 0299 621591. Uiteraard is het ook te koop via de boekhandel.


 

Zoeken

Bestuursleden: